လူတစ်ယောက်ဆီ စာရေးကြည့်ချင်တယ်။ ဒါမဲ့ ဘယ်အကြောင်းရေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာ….ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစရမှန်းကိုရမသိ….

ဒီနေ့ဘာတွေလုပ်နေပါတယ်လို့သတင်းပို့တာကပျင်းစရာကြီး။ နေ့တိုင်း စာဖတ်၊ ထမင်းစား၊ ယူကျူ့ကြ့ည်။ ဒါပဲ။ ကိုယ့်ဘဝအကြောင်း ကဗျာ ဖွဲ့ပြီး ရေးရအောင်လည်း ဘာမှထူးထူးခြားခြား ကိစ္စတွေမရှိ။ သူလိုကိုယ်လိုပဲ။ ဘဝနာစရာလေး ထုတ်ရေးလည်း အများဆုံး စာမျက်နှာ သုံးရွက်လောက်ပေါ့။ ဟူ::::: ခေါင်းပူလိုက်တာ…

ဒါမှမဟုတ်…လတ်တလော ကိစ္စတွေအပေါ် ဆရာကြီးစတိုင်ဖမ်းပြီးတော့ လေပေါလို့တော့ရတယ်။ ဒါမဲ့လည်း အဲဒါတွေကို FB မှာဝင်ကြည့်ရင် ပလူပျံနေတာ…ကိုယ့်ထက်တောင် ဝေဝေဆာဆာ ရေးတတ်ပြောတတ်သေး။ စာဖတ်သူတို့ အကြံလေးဘာလေး မစကြပါဦး။ စာရေးပြီး စာတိုက်ကစာပို့တဲ့ အရသာလေးမြည်းကြည့်ချင်လွန်းလို့ 😅😆

--

--

Studying in Yoo-Ess-A| Born & raised in Myanmar

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store